IPI - מקצוענות בתנועה
   
   
 

מערכת הבקרה לרמזורים מנתחת את המידע שנאסף בצמתים בזמן אמת ומתריעה על תקלות. המערכת מאפשרת שליטה מרחוק על משכי זמן המחזור ובכך לייעל את התנועה ולאפשר זרימה טובה ובטוחה. הבקרה יכולה להיות ברמת ציר, עיר, איזור או מטרופולין.

IPI מפעילה בהצלחה בישראל מערכת בקרת רמזורים מהמתקדמות מסוגה בעולם.
מערכת זו שולטת באופן מלא על הנעשה בצמתים המרומזרים בשטח ונותנת בידי חדר הבקרה כלי רב עוצמה לניהול ושליטה.