IPI - מקצוענות בתנועה
   
   
 

שילוט LED אלקטרוני הינו הדרך היעילה להעביר מסר כתוב או גרפי לנהג בשעות שונות.
ניתן לשנות את ההודעה מרחוק, בהתאם לצרכים משתנים: מזג אויר, אירועים, תאונות וכדומה.
ניתן לקבוע את גודל השלט, גרפיקה, גודל האות, מספר השורות וגווני ה- LED, לפי הצורך.