IPI - מקצוענות בתנועה
   
   
 

IPI מתקינה ומתחזקת מצלמות לאורך הכבישים ובצמתים. הציוד מותקן על עמודים מיוחדים למניעת תזוזות ורעידות. התמונות מועברות בזמן אמת למרכז הבקרה.

IPI התקינה ומתחזקת עשרות מצלמות מפוקדות בכביש 431 - כביש הרוחב המחבר בין מודיעין לראשל"צ. המצלמות מקושרות לחדר הבקרה באמצעות סיבים אופטיים והמידע המצולם מסביב לשעון
נאגר במחשבים רבי עוצמה.