IPI - מקצוענות בתנועה
   
   
 

ל- IPI רכבי גרר אשר מפנים את הרכבים החונים במקומות אסורים עפ"י חוק. החברה מוסמכת ע"י משרד הרישוי למתן שירותי גרירה וחילוץ.