IPI - מקצוענות בתנועה
   
   
 

IPI פורצת דרך בתחום פנסי הרמזור בטכנולוגיית LED בישראל. הפנסים, בעלי מקור אור של דיודות פולטות אור (LED) גרמו למהפך בענף הרמזורים בעולם וזאת בשל תכונותיהם הייחודיות ויתרונותיהם המובהקים: חסכון גדול באנרגיה, אורך חיים, עוצמת הארה ואחידות גבוהים, ייעול התחזוקה ושיפור רמת הבטיחות.
בעת הפסקת חשמל פועל הצומת המרומזר בטכנולוגיית LED ע"י UPS ואין צורך בגנרטור.