IPI - מקצוענות בתנועה
   
   
 

בקרה
מערכות הבקרה התעשייתית הממוחשבת והבקרים המתוכנתים תופסים חלק חשוב בפעילות החברה. IPI מתקינה ומתחזקת מערכות בקרה בתחומי המים, המנהרות, הבטיוחת, התנועה והחניה. IPI מפתחת תוכנות וממשקים, ומטמיעה את המערכות המושלמות בהתאם לצרכי הלקוח - "CUSTOM MADE"

חדרי בקרת תנועה - ITS
לחדר הבקרה מתנקזת האינפורמציה הנאספת בשטח ע"י גלאים, מצלמות ומנגנונים שונים. מערכת המחשב, בעזרת אלגוריתם שפותח במיוחד, מנתחת את המידע בזמן אמת, כולל תאונות ואירועים חריגים. המערכת מאפשרת הצגת מסרים שונים, אלפאבתיים וגרפיים, בשלטים האלקטרונים (VMS) המותקנים לאורך צירי התנועה.
IPI התקינה ומתחזקת את מערכת בקרת התנועה בכביש 431 - כביש הרוחב המחבר בין מודיעין לראשון לציון.