IPI - מקצוענות בתנועה
   
   
 

סקרי תנועה מצולמים
IPI מבצעת בצירים ובצמתים בכול רחבי הארץ סקרי תנועה מצולמים בהם משולבות מצלמות המקליטות את תנועת כלי הרכב.

המידע מועבר למשרד, מעובד ומנותח באמצעות תוכנות ייעודיות על ידי אנשי מקצוע המפיקים דו"חות שונים ללקוח.