IPI - מקצוענות בתנועה
   
   
 

שילוט צירי תנועה
שלטים אלקטרוניים דינמיים המסייעים בניהול התנועה אשר בעזרתם ניתן לחסום נתיבים, להגביל מהירויות, להרתיע על תאונות, פקקים, תנאי מזג האויר ועבודות בכביש. השילוט מקבל את הפקודות ממרכז הבקרה באופן אוטומטי, בהתאם לחיווים המגיעים מגלאים ומצלמות שבשטח או באופן ידני.

שילוט בכבישים עירוניים
בערים מודרניות רבות מוצבים שלטים אלקטרוניים בכניסות, ביציאות ובמקומות אסטרטגיים אשר בעזרתם יכולה הרשות המקומית לעדכן את הנהגים והולכי הרגל במידע מגוון.