IPI - מקצוענות בתנועה
   
   
 

מעבר החציה הינו מקום מועד לפורענות, לפיכך מומלץ להאירו ולהבליטו. IPI מציעה לעיריות תמרורי ג'7 מוארים, מתוגברים בפנסים מהבהבים ה'8 וכן שלט LED אלקטרוני, אשר מעוררים את תשומת ליבו של הנהג ומגבירים את רמת הבטיחות.
IPI מתקינה פנסי ה'8 בטכנולוגיית LED הפועלים על בסיס מצבר נטען מתאורת רחוב או מאנרגיית השמש.

IPI מייצרת תמרורים מחזירי אור ומכוונים מוארים המותקנים באיי תנועה ובכיכרות. ניתן לשלב בתמרורים מידע פרסום עירוני.

עשרות מערכות פועלות באופן אמין במקומות רבים בישראל מזה זמן רב - עיריות הרצליה, נתניה, רמת גן ועוד.